Звіт про роботу студентського парламенту ТЕК БНАУ 2016/2017н.р.

     1 червня у Технолого-економічному коледжі  відбулося засідання педагогічної ради, на якому було заслухано звіт голови студентського парламенту Коцуби Яніни про роботу студентського парламенту за 2016 – 2017  н.р.,  звіт голови студентської ради Відділення ветеринарної  медицини – Горобінської Анастасії  та звіт голови студентської ради  Відділення  інформаційних  технологій  - Шадури Яни.

      Протягом року студентський парламент коледжу провів 32 засідання, на яких розглядались і вирішувались понад 100 поточних питань.

Студентський Парламент - виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Технолого-економічного коледжу  Білоцерківського національного аграрного університету, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

     Студентський парламент діє на трьох рівнях:

     Парламент – Комітети - Центри

     Головою парламенту є Коцуба Яна , Заступником - Стукалюк Олександр, секретарем - Приймак Наталія.

   Допомагають правильно розподілити  обов’язки студентів і підвищити ефективність виконання завдань – комітети.