Звіт 2017р.

Бюджетна звітність

за 2017 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2018р. ЗФ КПКВБ 2201190 (форма- 7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2018р. СФ КПКВБ 2201150 (форма- 7д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік КПКВБ 2201150 (форма 2д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік КПКВБ 2201190 (форма 2д)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік КПКВБ 2201150 (форма 4-2д)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік КПКВБ 2201150 (форма 4-1д)

за ІІІ квартал 2017р

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.10.2017р. ЗФ КПКВБ 2201150 (форма -7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.10.2017р. ЗФ КПКВБ 2201190 (форма -7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.10.2017р. СФ КПКВБ 2201150 (форма -7д)

Звіт про находження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017р. КПКВБ 2201150 (форма -2д)

Звіт про находження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017р. КПКВБ 2201190 (форма -2д)

Звіт про находження та використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2017р. КПКВБ 2201150 (форма -4-2д)

Звіт про находження та використання коштів,отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2017р. КПКВБ 2201150 (форма -4-1д)

Фінансова звітність

за 2017 рік

Баланс на 01.01.2018 року (форма 1-дс)

Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма 4-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (форма 3-дс)

Звіт про фінансові результати за 2017 рік (форма 2-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма 5-дс)

за ІІІ квартал 2017р

Баланс на 01.10.2017р. (форма 1-дс)

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 року (форма 2-дс)