Захист курсових проектів

      Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж  Білоцерківського НАУ» є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін навчального плану, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук студента.

     Підсумковою науково-дослідною роботою студента, що має комплексний характер, є курсове проектування.

    Підготовка курсового проекту– це складова основних етапів навчання студентів за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" ОПП «Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних машин та установок».

    Карантин не став на заваді написанню та захисту курсових проектів для студентів 4 курсу.

   Відповідаючи на запитання членів комісії, студенти розкрили  тему курсового проекту, пояснили  власне бачення щодо вирішення зазначених у роботі завдань та розробили рекомендації щодо покращення їх діяльності в Україні.

Вітаємо студентів з гарними виступами, позитивними результатами та обміном корисним матеріалом!

Бажаємо успіхів в дипломному проектуванні та  завершенні навчання в коледжі!