Відкритий захист курсових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит»

Відкритий захист курсових робіт

 зі спеціальності «Фінанси і кредит»

    Курсова робота є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». Робота засвідчує рівень підготовки студентів за навчальною дисципліною «Фінанси». Показує рівень володіння законодавчою та нормативно-методичною базою, вмінні синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати під час дослідження практичних проблем, здатність формулювати висновки про напрями вирішення проблеми.

   Курсова робота має комплексний характер пов’язана з використанням набутих студентами знань, вмінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Робота виконується на  підставі вивчення відповідної законодавчої та нормативної бази вітчизняної та іноземної літератури. Результати фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства, установ, організацій за останні три роки.

  17 травня 2017 року відбувся відкритий захист курсових робіт, де переставлені найкращі роботи за різною тематикою. На захід були запрошені студенти 2-го та 3-го курсу спеціальності «Фінанси і кредит», які із задоволенням взяли участь у обговоренні.