Співпраця з університетом

Співпраця з університетом

В сучасних умовах важливе місце відводиться задачі інтеграції науки, освіти та інноваційної діяльності. Потреба у висококваліфікованих та ініціативних працівниках загострюється в нових умовах, веде до природної інтеграції коледжу та університету, споживачів їх послуг. Інтеграція дозволяє дієво брати участь у формуванні та оснащенні програми навчання, закладати в умови спеціалізації свої технологічні «платформи», активно знайомитися з майбутніми випускниками, залучаючи їх до співпраці та участі в проектах зі своєї проблематики.

  29.05.2018 року, в рамках співпраці між  Технолого-економічним коледжем БНАУ та Білоцерківським національним аграрним університетом, Демченко Віктор Миколайович - завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, кандидат технічних наук, доцент, провів заняття для студентів холодильно-технологічного відділення спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» ТЕК БНАУ. Майбутні інженери з цікавістю сприйняли нову інформацію, задавали питання та намагались продемонструвати свій рівень знань за спеціальністю.