Освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ МАШИН ТА УСТАНОВОК”

Галузь знань: 14 «Енергетична інженерія»

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування» 

Освітньо-професійна програма  "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: механік

Термін навчання:

-на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому - 50 осіб

 

 

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ

Нарисна геометрія та інженерна графіка
Теоретична механіка
Опір матеріалів
Матеріалознавство
Електротехніка
Основи гідравліки та теплопередачі
Основи охорони праці
Основи конструювання
Технічна термодинаміка
Теоретичні основи холодильної техніки
Холодильна технологія
Холодильне технічне обладнання
Холодильно-компресорні машини та установки
Монтаж експлуатація та ремонт холодильного обладнання
Проектування холодильників
Комп'ютерна графіка
Електрообладнання холодильних установок
Автоматизація холодильних установок
Кондиціювання повітря
Основи метрології та стандартизації
Будівельні конструкції
Побутові холодильники

 

Складовою навчального процесу є лекційні та лабораторно-практичні заняття, які проводяться в сучасних, добре оснащених спеціалізованих лабораторіях. Аудиторії забезпечені мультимедійними комплексами з виходом в мережу Інтернет.

 

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ СТУДЕНТИ?

Вступ до спеціальності – перша практика, знайомить студентів з майбутньою спеціальністю. Проводиться на передових підприємствах міста та області.

Слюсарна та механічна практики – проводяться в майстерні коледжу. Студенти набувають навички роботи з ручним інструментом та на механічних верстатах.

Практика на отримання робітничої професії – перший крок для самостійної роботи за спеціальністю.

Технологічна та переддипломна практики – наступні етапи у підготовці майбутнього сучасного спеціаліста, обізнаного на передових методах роботи.

 

Базами проходження практики є такі підприємства України:

• ТОВ «Форкаджио»

• ТОВ «Олімп», ДП «Ружин-молоко»

• ТОВ «Візит»

• ТОВ «Сайд-продукт»

• ФОП Долгий М.В.

• ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

• ТОВ «Погребищенський маслозавод»

• ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»

• ПАТ «Шполянський молокозавод»

• ПАТ «Холодокомбінат №3»

• ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»

• ТОВ «Тельбі»

• ПрАТ «Росава»

• ПАТ «Жашківський маслозавод»

• ТОВ «Теплохол»

• ПАТ «Юрія»

• ПП «Сімол»

• ТОВ «СЦ Атлант Сервіс»

• ПАТ «Оболонь»

• ЖККП «М'ясомолторг»

 

Під час навчання в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

 1. машиніст холодильної установки;

Фаховий молодший бакалавр повинен знати:

 • будову, принцип дії, експлуатацію та ремонт основного і допоміжного обладнання холодильно – компресорних установок;
 • техніко – економічне та виробниче планування, методи господарських розрахунків, нормування ремонтних робіт, правила техніки безпеки і охорони праці;
 • фізичні, фізико – хімічні основи технологічних процесів в переробній галузі, де використовується штучний холод;
 • питання економічної організації виробництва, управління цехом, ділянкою в умовах ринкової економіки.

Фаховий молодший бакалавр​ повинен вміти: 

1. організовувати роботу виробничої ділянки, вміло експлуатувати основне і допоміжне обладнання холодильної установки, засоби контролю і автоматизації процесу виробництва холоду;

2. на якісному рівні з мінімальними затратами виконувати ремонтні роботи згідно графіка ППР;

3. здійснювати виробництво холоду з мінімальною собівартістю;

4. використовувати свої знання при вирішенні виробничих завдань.

Де і ким можуть працювати: 

 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер по експлуатації та ремонту холодильно – компресорного устаткування;
 • майстер компресорного цеху;
 • технік по експлуатації і ремонту холодильного устаткування;
 • механік холодильного устаткування;
 • механік - наладчик холодильно- компресорного устаткування;
 • механік компресорного цеху;
 • механік льодозаводу;
 • технік – конструктор;
 • механік рефрижераторного цеху.

На відділенні працюють гуртки: «Холод», «Юний електрик», «Автоматизація холодильних установок», «Механіка». На заняттях гуртків студенти створюють різноманітні моделі та стенди.

Студенти беруть активну участь в спортивному житті, в культурно-масових заходах, є переможцями змагань міського та обласного рівнів.

 

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України

1. Одеська національна академія харчових технологій;

2. Національний університет харчових технологій (м.Київ);

3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

4. Національний авіаційний університет (м. Київ);

5. Cумський державний університет.