Освітня програма «Економіка підприємства»

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки підприємства
Термін навчання: 2 роки 10 місяців (на базі 9 класів)

                                 1 рік 10 місяців (на базі 11 класів)

Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб.

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ

– інформаційні системи і технології на підприємстві;

– статистика;

– економіка підприємства;

– менеджмент;

– фінанси підприємства;

– бухгалтерський облік;

– економічний аналіз;

– маркетинг;

– економіка і нормування праці;

– планування та організація діяльності підприємства;

– управління витратами;

– зовнішньоекономічна діяльність;

– податкова система;

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ СТУДЕНТИ?

– технологія галузі;

– інформатика і комп’ютерна техніка;

– планування діяльності підприємства;

– економічний аналіз;

– практика з набуття робітничої професії;

– переддипломна.

Базами проходження переддипломної практики є такі підприємства України:

  • ПАТ «ПУМБ»;
  • АТ «Ощадбанк»;
  • ПАТ «Білоцерківський консервний завод»;
  • ТОВ «Форкаджио»;
  • ТОВ «Олімп», ДП «Ружин-молоко»;
  • ТОВ «Візит».

 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ:

– обліковця (реєстрація бухгалтерських даних).

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НАШІ ВИПУСКНИКИ?

– економістом планового відділу;

– диспетчером виробництва;

– техніком з планування;

– техніком з підготовки виробництва;

– техніком з праці;

– техніком з нормування праці;

– хронометражистом;

– помічником керівника підприємства (організації);

– організатором діловодства (з економічної діяльності);

– інспектором з цін.

Фаховий молодший бакалавр у сфері економіки підприємства повинен знати:

– фактори впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства;

– основи стратегічного і оперативного планування;

– основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і    прогнозування;

– порядок складання Виробничої програми підприємства та бізнес-плану;

– порядок планування чисельності робітників, керівників, спеціалістів, службовців, МОП, охорони;

– порядок укладання угод купівлі-продажу матеріалів;

– групи норм і нормативів;

– шляхи зниження собівартості продукції;

– методику розрахунку різних видів цін;

– організацію праці на підприємстві та її оплати;

– напрямки підвищення економічної ефективності виробництва;

Фаховий молодший бакалавр у сфері економіки підприємства повинен вміти:

– досліджувати зовнішнє середовище підприємства;

– складати бізнес-плани підприємницької діяльності;

– планувати оптимальну виробничу програму і асортимент;

– розраховувати ціни;

– планувати прибуток і рентабельність;

– розраховувати кадровий потенціал;

– розраховувати потребу в сировині, основних і допоміжних матеріалах;

–застосовувати нові типи планування і прогнозування діяльності підприємства;

– застосовувати нові прогресивні технологій по переробці тваринницької продукції;

– володіти комп’ютерною технікою для складання програм, вихідних форм документів і електронних таблиць різних документів.

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України:

–  Білоцерківському національному аграрному університеті;             

–  Київському Національному економічному університеті ім. В.Гетьмана;

–  Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України;

–  Харківському університеті харчування та торгівлі;

–  Національному університеті біоресурсів і природокористування України;

–  Національному університеті харчових технологій;

–  Міжрегіональній академії управління персоналом;

–  Київському національному торгівельно-економічному університеті;

–  Міжнародному університеті фінансів Національного технічного університету України «КПІ»

…та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальність 051 Економіка.

Навчання у ВСП "Технолого – економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету" – це свята і будні молодої людини, сповнення мрій і бажань, можливостей повноцінної реалізації творчих задумів.

Студентські роки – це найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.

Хто не був студентом – той не був молодим!