Освітня програма «Ветеринарна медицина»

Кращий лікар на світі - ветеринар, адже він не зможе запитати пацієнта:

 «Що вас турбує?» Сам повинен знати.

У. Роджере

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА"

Спеціальність:  211 «Ветеринарна медицина»
Освітньо-кваліфікаційний рівень - фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фельдшер ветеринарної медицини

Термін навчання:

• на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

• на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб

 

Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від них свої світильники. 

Т. Фуллер

 

Вивчення навчальних дисциплін з освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» здійснюється в естетично оформлених навчальних кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, оснащених сучасною технікою,  із використанням інтерактивних методів навчання.

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬСЯ?

 • Внутрішні незаразні хвороби сільськогосподарських тварин
 • Епізоотологія з мікробіологією
 • Сільськогосподарська радіоекологія
 • Хірургія ветеринарної медицини
 • Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських  тварин
 • Ветеринарна токсикологія
 • Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин
 • Анатомія і фізіологія сільськогосподарських  тварин
 • Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія
 • Основи товарознавства і стандартизації
 • Патологічна фізіологія та патологічна анатомія сільськогосподарських тварин
 • Латинська мова
 • Фармакологія
 • Організація ветеринарної справи
 • Ветеринарно – санітарна експертиза з основами   переробки продуктів тваринництва
 • Гігієна і безпека продукції тваринництва

Ознайомлення студентів ОПП «Ветеринарна медицина» з майбутньою професією та перспективами роботи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  відбувається на першому курсі  під час проходження навчальної практики «Вступ до спеціальності»

З перших днів навчання,  на освітньо-професійній програмі «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА», тісно пов’язане з практикою

1. Навчальні практики з дисциплін

 • вступ до спеціальності
 • анатомія і фізіологія с/г тварин
 • фармакологія
 • патологічна анатомія та патологічна фізіологія
 • тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія
 • внутрішні незаразні хвороби
 • епізоотологія з мікробіологією
 • економіка сільського господарства
 • хірургія ветеринарної медицини
 • паразитологія та інвазійні хвороби с/г тварин
 • акушерство, гінекологія та штучне осіменіння с/г тварин
 • ветеринарно – санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва
 • практика на отримання робітничої професії «Санітар ветеринарний»

2. Виробничі практики

Технологічна практика - проводиться на сучасних передових  сільськогосподарських підприємствах різних форм власності

 

 • ТДВ «Терезине»
 • СФГ «Колосок»
 • ТОВ « Ресілієнт Матюші»
 • ТОВ «Земля Томилівська», ФГ «Томилівське»
 • ТОВ «Фастівка»
 • СТОВ «Зоря»
 • Білоцерківська міська лікарня ветеринарної медицини
 • ТОВ «Міт Мікс»
 • ПрАТ «Агрофорт»
 • ННДЦ БНАУ
 • ТОВ «СВК ім. Щорса»
 • ДПДГ «Шевченківське»
 • Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика»

За  наслідками технологічної практики проводиться науково-практична конференція, де студенти 4го  курсу  доповідають про новітні технології утримання і годівлі тварин, досягнення науки та сучасні проблеми в галузі ветеринарної медицини.

На конференцію запрошуються представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Переддипломна практика проводиться на сучасних переробних підприємствах

 • ТОВ «Козятинський м’ясокомбінат»
 • ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат»
 • ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»
 • ТОВ «Айболит»
 • ТОВ «Київський м'ясокомбінат»
 • ТОВ «Музей живої природи флори і фауни "Олександрія"»
 • ТОВ «Ясенсвіт»
 • ПрАТ «Миронівська птахофабрика»
 • ТОВ «АПК Насташка»
 • ТОВ «Острійківське»
 • СТОВ «Старинська птахофабрика»
 • ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат»
 • ТОВ «Бізнес Міт Продукт»
 • ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат»
 • СП ТОВ «Нива Переяславщини»
 • ПрАТ «ЖЛК- Україна»

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

 • м’ясопереробні, рибодобувні, рибопереробні і молокопереробні  підприємства;
 • птахофабрики та птахокомбінати;
 • лабораторії ветеринарно – санітарної експертизи ринків;
 • підприємства, що переробляють сировину тваринного походження;
 • установи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ;
 • с/г підприємства різних форм власності;
 • лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • в Державній службі України з питань безпечності харчових      продуктів та захисту споживачів на транспорті;
 •  в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  на кордоні;
 • науково-дослідні інститути;
 • системи ветеринарного забезпечення;
 • ветеринарне підприємництво;
 • мережі супермаркетів.

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

 • фельдшером ветеринарної медицини підприємств, установ, організацій і закладів Державної служби України з питань безпечності харчових  продуктів та захисту споживачів;
 • ветеринарно-санітарним фельдшером господарств різних форм власності;
 • фельдшером-лаборантом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, підприємствах по переробці сировини тваринного і рослинного походження, підприємств біологічної промисловості, в навчальних закладах, науково – дослідних установах;
 • контролером харчових продуктів;
 • завідувачем аптеки ветеринарної медицини;
 • фельдшером Державної служби України з питань безпечності харчових  продуктів та захисту споживачів  контролю на державному кордоні та транспорті;
 • —санітаром ветеринарних підприємств, установ, організацій і закладів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  с/г підприємств різної форми власності.

НАВЧАЮЧИСЬ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ

 • санітар ветеринарний

 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ

глибокими професійними знаннями, практичними навичками і вміннями, постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня, виховувати в собі любов до праці, відповідально відноситися до дорученої справи, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

Після закінчення відділення ветеринарної медицини Технолого - економічного коледжу БНАУ випускники можуть продовжити ступеневе навчання за освітнім напрямом в Білоцерківському національному аграрному університеті та інших закладах III – IV рівня акредитації.

 

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ПОВИНЕН ЗНАТИ

 • Законодавство України про ветеринарну медицину, закон України «Про ветеринарну медицину»,  інструкції та інші керівні документи;
 • будову, топографію органів тварин і фізіологічні процеси, що в них відбуваються;
 • патолого – анатомічні зміни в організмі;
 • правила патологоанатомічного розтину трупів тварин і птиці;
 • лікарські засоби та способи їх застосування, рецептуру;
 • основи розведення і годівлі сільськогосподарських тварин, зоогігієнічні норми їх утримання;
 • основи мікробіології;
 • правила технологічного, мікробіологічного контролю і промислової санітарії;
 • етіологію, патогенез, діагностику, лікування, профілактику заразних і незаразних хвороб;
 • основи хірургії, акушерства і гінекології сільськогосподарських тварин;
 • технологію переробки сировини тваринного походження та їх ветеринарно – санітарну експертизу;
 • організацію ветеринарної справи.

 

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ПОВИНЕН ВМІТИ

 • аналізувати епізоотичну ситуацію;
 • володіти методами клінічного дослідження;
 • володіти технікою проведення хірургічних операцій;
 • надавати акушерсько-гінекологічну допомогу;
 • користуючись відповідними інструкціями і настановами проводити: діагностичні дослідження, профілактичні щеплення,  профілактичні обробки, профілактичні дегельмінтизації;
 • організовувати і проводити профілактичні та лікувальні заходи;
 • проводити ветеринарно – санітарний контроль на підприємствах переробної галузі;

оформляти облікову і звітну ветеринарну  документацію.

На відділенні Ветеринарної  медицини створений музей

Анатомії і патологічної анатомії

Музейні експонати виготовлені студентами під час навчальних і виробничих практик.

Щороку проводиться презентація відділення „Ветеринарна медицина” на яку запрошуються спеціалісти ветеринарної медицини провідних підприємств Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, наукові співробітники БНАУ, викладачі-ветерани, батьки, абітурієнти.

Підсумком навчання на фельдшера ветеринарної медицини є складання державних іспитів, які проводяться в два етапи – теоретичного  і практичного.

На відділенні ветеринарної медицини проводяться різноманітні конкурси: на кращі знання з навчальних дисциплін, виховні заходи. Студенти приймають активну участь у проведенні колежанських заходів: КВК, «Кращий студент року», читців, свято української сорочки та ін.

Отримані в  коледжі знання стають студентам в нагоді при вихованні своїх домашніх улюбленців

Відвідування виставки «Агро» студентами

відділення ветеринарної медицини

 

Навчання у ВСП "Технолого - економічний фаховий коледж БНАУ" - це можливість повноцінної реалізації мрій і задумів.

Студентські роки – це найкращий період у житті кожної людини. Адже це чи не єдині “безтурботні” моменти людського життя, коли можна мріяти і здійснювати мрії,  знаходити нових друзів і навіть кохання… Це перший крок у доросле життя, це життя у гуртожитках, це багатогранність вмінь та інтересів.