Спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність 181 "Харчові технології"

Спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік-технолог

Термін навчання:

на базі 9 класів – 3,5 роки.

Ліцензований обсяг прийому - 25 осіб

 

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ?

1. Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів

2. Технохімічний контроль виробництва

3. Технологічне обладнання галузі

4. Основи стандартизації і метрології

5. Основи охорони прані

6. Автоматизація виробництва

7. Облік і звітність

8. Економіка підприємства

9. Організація, планування та управління

10. Основи підприємництва

11. Промислова санітарія

12. Товарознавство сировини галузі

13. Мікробіологія зберігання і переробки плодів і овочів\

14. Менеджмент

15. Психологія спілкування

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ СТУДЕНТИ?

1. Навчальні практики з дисциплін:

1.1. практика введення в спеціальність

1.2 практика по придбанню робочої професії

2. Виробничі практики:

2.1. вирішення виробничо-ситуаційних задач

2.1. технологічна

2.2. переддипломна

Технологічну і переддипломну практику студенти проходять на передових підприємствах України:

ТОВ «Агрофірма Столична», м. Васильків

ТОВ «Ніжинський консервний завод»

ТОВ «Дубенський консервний завод»

ПАТ «Білоцерківський консервний завод»

ФГ «Чудова марка», м. Біла Церква

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ

апаратник стерилізації.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

•    консервні заводи, цехи;

•    овочесховища;

•    харчосмакові комбінати;

•   заводи продовольчих товарів;

•    агропромислові міжгосподарські об’єднання по переробці плодоовочевої сировини;

•    пункти виробництва плодових напівфабрикатів.

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

•    лаборантом;

•    апаратником стерилізації консервів;

•    контролером харчової продукції;

•    комірником;

•    засолювачем овочів.

                 

MOЖЕ ЗАЙМАТИ  ПОСАДИ?

•    майстра виробничої дільниці;

•    майстра цеху;

•    начальника цеху малого підприємства;

•    технолога;

•    лаборанта;

•    завідувача сховища.

Навчання у Технолого – економічному коледжі – це свята і будні молодої людини, сповнення мрій і бажань, можливостей повноцінної реалізації творчих задумів.

Студентські роки – це найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.

Хто не був студентом – той не був молодим!

Додаткові можливості

1.       Разом із дипломом молодшого спеціаліста випускники отримують атестат про середню освіту (для тих, хто вступав на базі 9 класів).

2.       Паралельно навчанню за основною спеціальністю студенти можуть здобувати другу вищу освіту за спеціалізацією „Комерційна діяльність”.

3.      Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном  в:

1.Білоцерківському національному аграрному університеті

2. Національному університеті харчових технологій, м. Київ

3.Одеській національній академії харчових технологій

4.Харківському університеті харчування та торгівлі

5.Національному університеті біоресурсів і природокористування України, м. Київ

6.Уманському національному університеті садівництва

та інших навчальних закладах за спеціальністю "Харчові технології".

Вільний час

студенти проводять в гуртках аматорського мистецтва та спортивних секціях.

Працевлаштування випускників

В зв'язку із зміною форм власності підприємств по переробці плодів та овочів зросла потреба у молодих кваліфікованих спеціалістах. Це розширює можливості працевлаштування випускників, які націлені на роботу за фахом, підвищення особистого професійного рівня.

Щорічно розподіляються на роботу усі випускники, які навчались на державних місцях.

Досягнення

Щорічно близько 55 % випускників спеціальності продовжують навчання у ВНЗ 4-го рівня акредитації.

Близько 60% навчального часу відводиться на набуття практичних навичок із спеціальності.

Одержаний в коледжі рівень підготовки дозволяє студентам ВУЗів успішно навчатись, а випускникам, які працюють за фахом, добре виконувати свої посадові обов'язки.