Спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса»

Студентські роки – це найкращі роки життя.

Не позбавляй себе змоги відчути красу,

неповторність і сенс років навчання.

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА М’ЯСА»

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ                18 «Виробництво та технології»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ            181 «Харчові технології »

КВАЛІФІКАЦІЯ                3540 Технік-технолог з виробництва м'ясних

                                                 продуктів

 

Термін навчання:

 • на базі 9 класів – 3 роки 5 міс.

 

Ліцензований обсяг прийому - 30 осіб

 

 

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ

Технологія   м’яса і м’ясопродуктів

Технологічне обладнання галузі, Біохімія м’яса

Аналітична хімія

Фізична і колоїдна хімія

Основи стандартизації і метрології

Радіометричний контроль виробництва

Основи охорони праці

Охорона праці в галузі

Технохімічний контроль виробництва

Технічна мікробіологія

Мікробіологія м’яса і м’ясопродуктів

Промислова санітарія

Автоматизація виробництва

Організація, планування та управління

Облік і звітність,  Економіка підприємства

Анатомія і фізіологія с/г тварин

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ СТУДЕНТИ?

1.Навчальні:

 • Вступ до спеціальності
 • Набуття робітничої професії
 • Вирішення виробничо-ситуаційних задач

2. Технологічна

3. Переддипломна

Базами проходження технологічної та переддипломної практики є такі підприємства України:

1

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

2

ТОВ «Форкаджио»

3

ТОВ «Візит»

4

ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат»

5

ТОВ «Сайд-продукт»

6

ФОП Долгий М.В.

7

ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат»

8

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

9

ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»

10

ТОВ «Віст»

 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

 • фаршемісильника;
 • різальника м’ясопродуктів;
 • забійника худоби;
 • формувальника ковбасних виробів;
 • пакувальника ковбасних виробів.
 • оператора комп’ютерного набору;
 • секретаря керівника.

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НАШІ ВИПУСКНИКИ?

 • Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
 • Помічник керівника виробничого підрозділу
 • Інспектор з контролю  якості продукції
 • Технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
 • Технік-дозиметрист.

Молодший спеціаліст у сфері технології повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва м’ясної продукції;

- технологію виробництва м’ясної продукції, фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні методи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;

- сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід в професійній діяльності;

- виробничий цикл підприємства;

принципи організації праці;

 • сучасні технології переробки м'яса на м'ясні продукти, споживацький попит;
 • товарознавство м'яса і м'ясних продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників сировини;
 • основи економіки на м'ясопереробних підприємствах, ціни та ціноутворення, практику ведення бізнесу;
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи психології та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції та моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в обсязі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки на підприємствах м'ясної промисловості, санітарію і гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообороту.

 

 

Молодший спеціаліст у сфері технології повинен вміти:

 • розробляти  та запроваджувати новітні технології, нові види продукції;
 • розробляти та запроваджувати нові методи досліджень;
 • організовувати виробничий процес;
 • забезпечувати роботу по використанню діючої нормативно-технічної документації у виробництві;
 • здійснювати керівництво працівниками малого підприємства (фірми);
 • створювати оптимальний соціально-психологічний клімат в колективі;
 • приймати самостійні рішення;
 • формувати асортимент продукції, обґрунтувати та вести технологічний процес;
 • впроваджувати ефективні технології у виробництво;
 • контролювати якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції;
 • приймати участь у розробці нормативно-технічної документації;
 • приймати участь у випробовуванні технологічного обладнання.

 

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України

 

1. Національному університеті харчових технологій м. Київ.

2. Одеській національній академії харчових технологій.

3. Харківському університеті харчування та торгівлі.

4. Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

5. Полтавському університеті економіки і торгівлі

та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальністю «Харчові технології».

Навчання у Технолого – економічному коледжі – це свята і будні молодої людини, сповнення мрій і бажань, можливостей повноцінної реалізації творчих задумів.

Хто не був студентом – той не був молодим!

Міжнародна програма обміну студентів
Аграрний ліцей м. Шартр (Франція)

ДОЗВІЛЛЯ

Конкурс «Краса руками молодих» 

Виставка UPAKOVKA (17 Міжнародна спеціалізована виставка обладнання і технологій для пакування)

Конкурс на кращі знання з навчальної дисципліни «Основи охорона праці»

Конкурс «Кращий технолог»

День Вишиванки

Поїздка до Львову

Екскурсія у краєзнавчий музей міста