Розклад екзаменаційної сесії

- Розклад екзаменаційної сесії для студентів ОПП «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» - завантажити