Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для
11 класу загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір.