Публічна інформація

Положення про коледж 
Статут Білоцерківського національного аграрного університету
Ліцензії та сертифікати
Положення, що регламентують діяльність коледжу
Положення, що регламентують виховну діяльність коледжу та діяльність органів студентського самоврядування
Стипендіальне і соціальне забезпечення студентів
Структура та органи управління
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу

1

Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
  • Вакантних посад на 2020-2021 н.р. в коледжі немає
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Наявність гуртожитків та вільних місць у них. Розмір плати за проживання
План роботи закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Розмір плати за навчання
Умови доступності закладів освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розділ знаходиться в стані розробки

Система публічних закупівель PROZORO