Публічна інформація

Статут Білоцерківського національного аграрного університету
Положення про коледж 
Колективний договір 
Ліцензії та сертифікати
Положення, що регламентують діяльність коледжу
Стипендіальне і соціальне забезпечення студентів
Структура та органи управління
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу

1

Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
План роботи закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Умови доступності закладів освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
в Відокремленому структурному підрозділі «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»

Наявність гуртожитків та вільних місць у них. Розмір плати за проживання

Інформація про гуртожитки 

Наказ про встановлення плати за проживання в гуртожитку на 2023_2024 н.р.

Наказ про встановлення плати за проживання в гуртожитку на 2022_2023 н.р.

Наказ про встановлення плати за проживання в гуртожитку на 2021_2022 н.р.

Розмір плати за навчання
Додаткові освітні та інші послуги

Переглянути

Система публічних закупівель PROZORO
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Кошторис закладу освіти

Кошторис

Фінансово-бюджетна звітність

Звіт 2019 р.

Звіт 2020 р.

Звіт 2021 р.

Звіт 2022 р.

Звіт 2023 р.

Відкриті дані

Є-дата

Оприлюднення інформації, передбаченої п. 6 Постанови КМУ від 03.06.2020р. № 483

 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога закладом освіти

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога у 2023 році