Продовжує роботу експертна комісія

     24 квітня члени акредитаційної комісії освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» продовжили свою роботу згідно запланованої програми. Експертам було запропоновано ознайомитися з навчально-методичними комплексами, кадровим забезпеченням, документацією та матеріально-технічною базою коледжу.

     Члени експертної комісії, відвідали навчальні аудиторії, лекційні зали, комп’ютерні лабораторії.