Прикладна педагогіка

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної

діяльності студентів

 

І підгрупа

ІІ підгрупа

ІІІ підгрупа

ІV підгрупа

За джерелами передачі

та сприйняття навчальної інформації

За логікою передачі та сприйняття інформації

За ступенем самостійності мислення школярів під час оволодіння знаннями

За ступенем керівниці ва навчальною роботою студентів

Словесні:

• розповідь

• бесіда

• лекція

 

Наочні:

• ілюстрації

• демонстрування

 

Практичні:

• досліди

• вправи

• лабораторні роботи

• навчально-виробнича праця

• індуктивні

• дедуктивні

• репродуктивні

• проблемно-пошукові

• навчальна праця під керівництвом учителя

• самостійна робота студентів

• робота з книгою

• письмові роботи

• лабораторні роботи

• виконання трудових завдань

 

Усний контроль:

 • індивідуальне опитування;
 • групове опитування;
 • читання тексту;
 •  
 •  
 • звіти з практики;
 • елементи ділової гри;
 •  
 • робота з картками;
 • розв’язування ситуативних задач;
 • «мозкова атака»;
 • змагання між групами та ін.

 

Письмовий контроль:

 • контрольна робота;
 • виклад повідомлення;
 •  
 •  
 •  
 • робота з картками;
 • розв’язування задач;
 • створення і заповнення таблиць та ін.

 

Лабораторно-практичний контроль:

 • лабораторні досліди;
 • створення виробів;
 • монтаж апаратів;
 • технічне обслуговування обладнання;
 • ремонт обладнання та ін.

 

Графічний контроль:

 • будування діаграм;
 • креслення схем;
 •  
 • робота з контурними картками та ін.

 

Програмований контроль:

 • робота з перфокартами;
 • відповіді на питання за допомогою комп’ютера та ін.

 

Тестовий контроль:

 • тести відкритої форми (необхідно дати розгорнуту відповідь на поставлене питання);
 • тести закритої форми (необхідно вибрати правильну відповідь із декількох варіантів) та ін.