Перелік спецільностей за якими ведеться підготовка у ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету"

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля  

Освітньо-професійна програма "Інформаційна діяльність підприємства"

Освітньо-професійна програма "Електронний бізнес та інформаційні технології"

Освітньо-професійна програма "Комерційна діяльність"     

Спеціальність 051 Економіка 
Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"
Спеціальність  181 Харчові технології 

Освітньо-професійна програма "Зберігання, консервування та переробка м'яса"

Освітньо-професійна програма "Зберігання, консервування та переробка молока"

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування 
Освітньо-професійна програма "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок"
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит"
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 
Освітньо-професійна програма "Ветеринарна медицина"