Перелік спецільностей за якими ведеться підготовка у ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету"

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітньо-професійна програма "Інформаційна діяльність підприємства"

Освітньо-професійна програма "Електронний бізнес та інформаційні технології"

Освітньо-професійна програма "Комерційна діяльність"     

Спеціальність 051 Економіка ОПП «Економіка підприємства»
Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"
Спеціальність  181 Харчові технології 

Освітньо-професійна програма "Зберігання, консервування та переробка м'яса"

Освітньо-професійна програма "Зберігання, консервування та переробка молока"

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування 
Освітньо-професійна програма "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок"
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит"
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина ОПП «Ветеринарна медицина»
Освітньо-професійна програма "Ветеринарна медицина"