Освітня програма «Комерційна діяльність»

Освітня програма «Комерційна діяльність»

Ви молодий і активний?

Ви прагнете професійного зростання та хочете здобути вищу освіту?

Перший і вагомий крок до вашого успіху – навчання на економічному відділенні Технолого-економічного коледжу БНАУ

за спеціалізацією «Комерційна діяльність»

Гарний в фірмі комерсант,
Завжди успіху гарант!

Освітньо-організаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація: молодший спеціаліст з комерційної діяльності
Термін навчання: 2 роки 10 місяців (на базі 9 класів)

                               1 рік 10 місяців (на базі 11 класів)
Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб.

Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів!
Притчі Соломона (гл.23, ст.12)

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ ?

– комерційна діяльність;

– комерційне товарознавство;

– фінансовий облік;

– комунікаційна діяльність;

– інфраструктура товарного ринку;

– ринкові дослідження;

– підприємницька діяльність;

– інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ?

1. Навчальні практики з:

 • інформатика і комп’ютерна техніка;
 • технологія галузі;
 • фінансовий облік;
 • комерційна діяльність;
 • на набуття робітничої професії;
 • психологія спілкування;
 • підприємницької діяльності;
 • по вирішенню виробничих ситуацій.

2. Переддипломна практика

Базами проходження переддипломної практики є такі підприємства України:

–  ПАТ «Білоцерківський консервний завод» (м. Біла Церква);

 • ФГ «Чудова марка» (м. Біла Церква);
 • ДП ПАТ «Оболонь» – «Пивоварня Зіберта»;
 • ТОВ «Форкаджио»;
 • ТОВ «Олімп», ДП «Ружин-молоко».

 

 

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НАШІ ВИПУСКНИКИ?

– директором  (керівник) малої торгівельної фірми;

– керуючим магазином;

–  комерсантом;

– начальником складу матеріально – технічного постачання;

– завідувачем складу;

– завідувачем контейнерного майданчика;

– начальником складського господарства;

– директором малої рекламної або комерційної фірми;

– керуючим фірмою;

– керуючим власним бізнесом;

– комерційним агентом;

– торговельним агентом;

– комівояжером;

– торгівельним представником;

– заготівельником сировини і продуктів;

– товарознавцем;

– представником з реклами;

– організатором роботи магазину (фірми, підприємства) з біржами і брокерськими конторами.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ:

– продавця (з лотка, на ринку).

Молодший спеціаліст в сфері комерційної діяльності повинен знати:

– закон суспільства і економічного розвитку; 

– загальну технологію виробництва, заготівлі і переробки продукції;  

– основи менеджменту; 

– номенклатуру, стандарти і технічні умови на продукцію і товарно-матеріальні цінності; 

– принципи і функції маркетингу, інфраструктуру ринку; 

– формування цін, попиту і стимулювання збуту; 

– нормативні документи, що визначають виробничу, правову і ринкову діяльність підприємства, їх підрозділів і ринкових структур; 

– основи бухгалтерського обліку, фінансового механізму ринкової економіки, аналізу господарської діяльності; 

– правила безпеки і охорони праці; 

– сучасну методику інформаційно-технологічної обробки інформації, діловодство і машинопис; 

– спецтермінологію  на іноземній мові. 

Молодший спеціаліст в сфері комерційної діяльності повинен вміти:

– комплексно і систематично аналізувати комерційну діяльність та систему матеріально -  технічного забезпечення;

– організувати роботу по збуту і продажу продукції;

– передбачати і визначати ступінь ризику, вивчати оперативну маркетингову ситуацію;

– забезпечувати проведення маркетингової політики підприємства;

– забезпечувати підприємство необхідними матеріальними ресурсами згідно з замовленням і укладанням договорів;

– виконувати планово-облікові роботи з використанням ПЕОМ;

–  оформляти інвентаризаційні, контрольно-ревізійні документи, матеріали по застосуванню економічних санкцій і стимулів;

–  виявляти внутрігосподарські резерви і здійснювати режим економії, виявляти резерви збільшення прибутків;

–  проводити підбір і оцінку кадрів, організувати робочі місця в сфері підприємницького маркетингу; дотримуватись етичних норм в ділових стосунках;

–  забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та екологічного захисту навколишнього середовища.

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України:

– Білоцерківському національному аграрному університеті;

– Київському Національному економічному університеті ім. В.Гетьмана;

– Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України;

– Вінницькому торгівельно-економічному університеті;

– Харківському університеті харчування та торгівлі;

– Національному університеті біоресурсів та природокористування України;

– Національному університеті харчових технологій;

– Міжрегіональній академії управління персоналом

та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальністю 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність.

Навчання у Технолого-економічному коледжі – це свята і будні молодої людини, сповнене мрій і бажань, можливостей повноцінної реалізації творчих задумів.

Студентські роки – це найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.