Обсяги прийому

Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»

Обсяги державного замовлення та ліцензованого обсягу на підготовку фахових молодших бакалаврів на 2020-2021 н.р.

 

Код та назва спеціальності

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Обсяги державного замовлення

 

Всього

Денна

Заочна база ПТУ

 

база 9-го класу

з них обсяг місць за квотою 1

база 11-го класу

з них обсяг місць за квотою 1

 

Денна

Заочна

 

9кл.

11кл.

11кл.

ПТУ

 

051 Економіка

спеціалізація

«Економіка підприємства»

25

-

-

-

12

12

1

-

-

-

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінанси і кредит»

25

25

-

-

13

13

1

-

-

-

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації

«Комерційна діяльність»

50

-

12

8

12

12

1

-

-

-

 

«Інформаційна діяльність підприємства»

50

-

12

8

22

22

2

-

-

-

 

181 Харчові технології

«Зберігання, консервування та переробка м’яса»

30

22

12

7

40

20

2

15

1

5

 

«Зберігання, консервування та переробка молока»

30

23

13

8

30

20

2

-

-

10

 

«Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

211 Ветеринарна медицина

«Ветеринарна медицина»

50

-

-

-

35

35

3

-

-

-

 

142 Енергетичне машинобудування

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

50

 

10

10

44

34

3

-

-

10

 

Всього

310

70

59

41

208

168

15

15

1

25