Обсяги прийому

Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського національного аграрного університету»

Обсяги державного замовлення та ліцензованого обсягу на підготовку фахових молодших бакалаврів на 2021-2022 н.р.