Обсяги прийому

Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського національного аграрного університету»

Обсяги державного замовлення та ліцензованого обсягу на підготовку фахових молодших бакалаврів на 2022-2023 н.р.