Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

           

Нормативно – правове

           забезпечення організації виховної роботи

     

    Конституція України.

-Наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

-Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

- Загальна Декларація прав людини. Декларація ООН від 10.12.1948

- Конвенція ООН про права дитини

- Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

- Декларація прав дитини

- Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, схвалена Указом Президента України від 27 вересня 2013 р. № 532.

- Стратегія сталого розвитку “Україна - 2020”, схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5

 

- Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

- Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки.

- Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

- Указ Президента України "Про відзначення 25-ї річниці незалежності України".

- Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 '' Про  Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки''.

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи".

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України". 

- Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України".

- Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності".

 

- Закон України «Про освіту»

- Закон України про «Вищу освіту».

- Закон України про  "Фахову передвищу освіту" від № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 ;

- Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 4, 5, 19, 24, 25) ;

- Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р.;

- Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» № 2789-ІІІ від 15.11.2001 р.;

- Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до

Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

- Закон України «Про організаційно-правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39);

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 

- Постанова Кабінету  Міністрів від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

- Постанова Кабінету  Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету  Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565 м. Київ. «Про затвердження Положення про сім’ю»;

- Постанова Кабінету  міністрів України від 31 січня 2007р.  №81 м. Київ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і  прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом  «гроші ходять за дитиною»;

 - Постанова Кабінету  Міністрів України №1228 від 17.10.2007 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету  Міністрів України № 856 від 19.06. 02 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 - Інструкція про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- Правила опіки та піклування.

 

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2013 №176 "Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними".

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року".

- Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.10.2010 № 1023 "Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту".

- Наказ МВС, МОН, МОЗ України від 16.01.2004 № 5/34/24/11"Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

- спільний Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, МВС України, МОН України та МОЗ України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 р.;

- Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;

- спільний Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, МВС України, МОН України та МОЗ України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 р.;

- Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;

- Наказ  Міністерства України у справах  з сім’ї, молоді та спорту  18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування»;

 - Наказ Міністерства освіти  і науки України « Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і  дітей, які залишилися без піклування батьків»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»

 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи".

- Лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти».

- Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 1/9-838 "Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення".