Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

           Нормативно – правове забезпечення виховної роботи

Міжнародні документи
Закони України
Постанови Кабінету Міністрів України
Накази МОН
Листи МОН
Указ Президента України
Громадянсько-правове виховання

Правове виховання – процес цілеспрямованого і систематичного впливу на свідомість і культуру поведінки членів суспільства, здійснюваний для досягнення необхідного рівня правових знань, вироблення глибокої поваги до закону і звички точного виконання його вимог на основі особистого переконання.

Протидія булінгу
Запобігання та протидія домашньому насильству
Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя превентивне виховання
Безпечне освітнє середовище
  •  
 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

    Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, закладів освіти, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

      З нормативними документами з питань Національно-патріотичне виховання дітей та молоді можна ознайомитись за посиланнями.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

     В найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища  і гармонійного розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.

     Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту.

    Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання всіх верств населення України (у тому числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій), екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту.

Профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки