Нормативні документи в галузі освіти

Нормативні документи в галузі освіти

 

Закони України:

Постанови Кабінету Міністрів, накази та листи Міністерства освіти і науки України та інших міністерств (зі змінами та доповненнями):

 • Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641)
  http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068-
 • ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 р. № 1050)  

​           http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784

 • ПОРЯДОК  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

​          http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF

 • «Про затвердження норм часу для планування і  обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 №450)

     http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

 • «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93)

     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

 • «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 №245)

     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96

 • «Про затвердження положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 №191/153)

     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0325-96

 • Про затвердження положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 №191/153)

     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0325-96

 • Порядок проведення державної підсумкової атестації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369)

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#n10

 • "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти"  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2018 року №570)

      https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

 • Наказ про затвердження Положення про електронні освітні ресурси 

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

 • Наказ про затвердження Положення про електронний підручник 

      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18