Моніторинг якості освіти

Система забезпечення якості освіти
План проведення моніторингів
Онлайн-анкети
Результати моніторингів
  • Здобувачі освіти

Аналіз результатів опитування за анкетою "Ефективність організації освітнього процесу". Квітень 2023 р.

Аналіз результатів опитування здобувачів освіти за анкетою щодо дотримання академічної доброчесності. Травень 2023 р.

 

  • Педагогічні працівники

Аналіз результатів опитування за анкетою "Ефективність організації освітнього процесу". Квітень 2023 р.

Аналіз результатів опитування за анкетою "Вивчення методичної майстерності педагогічного працівника". Квітень 2023 р.

  • Зовнішні стейкхолдери

Результати опитування стейкхолдерів "Аналіз якості підготовки випускників" Квітень 2023 р.

Результат опитування зовнішніх стейкхолдерів "Аналіз якості підготовки випускників". Квітень 2023

Результати опитування випускників ОПП "Економіка підприємства" щодо якості підготовки спеціалістів. Червень 2023 р.

Результати опитування випускників ОПП "Інформаційна діяльність підприємства" щодо якості підготовки спеціалістів. Червень 2023 р.

Результати опитування випускників ОПП "Комерційна діяльність" щодо якості підготовки спеціалістів. Червень 2023 р.

Результати опитування випускників ОПП "Фінанси і кредит" щодо якості підготовки спеціалістів. Червень 2023 р.

  • Архів