Критерії оцінювання

Структура тестів та критерії оцінювання  для вступників на основі базової загальної середньої освіти з:
Структура тестів та критерії оцінювання  для вступників на основі повної загальної середньої освіти з:
Критерії оцінювання для здобуття ОКР фахового молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого робітника за освітніми програмами: