Харчові технології

Освітньо-професійна програма "Зберігання, консервування та переробка м'яса" 

Хімія

Основи безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці

Соціологія

Технічне креслення

Хімія харчових виробництв

Основи правознавства

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Біоактивні харчові компоненти і здоров'я

Вступ до спеціальності

Основи стандартизації та сертифікації

Технохімічний контроль виробництва

Освітньо-професійна програма "Зберігання, консервування та переробка молока"

 

Хімія

Основи безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці

Соціологія

Технічне креслення

Хімія харчових виробництв

Основи правознавства

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Біоактивні харчові компоненти і здоров'я

Вступ до спеціальності

Основи стандартизації та сертифікації

Технологія молока і молочних продуктів

Технохімічний контроль виробництва