Година спілкування «Закон і ми» у Клубі «Цікаві зустрічі»

Година спілкування «Закон і ми» у Клубі «Цікаві зустрічі»

Усі люди зв'язані з певним соціальним середовищем, в якому вони народжуються і формуються. Поза соціальним середовищем, поза суспільством людина немислима. Як кожний ставиться до середовища — питання важливе і для суспільства, і для окремої особи.

Для свого успішного функціонування те чи інше суспільство потребує підтримки кожним усталеного способу життя, його законів, ідеалів, звичаїв, традицій, соціальних інститутів, форм праці, виробництва і розподілу. Під впливом соціальних потреб ще на світанку історії, в первісному суспільстві, склалися прості норми людської поведінки, які зобов'язували всіх членів общини поважати і практично підтримувати усталені громадські порядки.

В інтересах збереження існуючої системи суспільних відносин держава створює право — систему законів, виконання яких зберігає і зміцнює соціальне середовище, спосіб життя.

Дотримання законів забезпечується примусовою силою держави — армією, судом, органами охорони громадського порядку.

Але суспільство потребує ще й моральної підтримки цих законів — їх морального виправдання, добровільного додер­жання. Неповага до них розцінюється і як порушення норм моралі.

Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони.

Це і стало метою години спілкування «Закон і ми», яка пройшла  в клубі «Цікаві зустрічі». На цей раз гостею клубу була головний спеціаліст відділу у справах дітей Білоцерківської міської ради Леся Вікторівна Степаненко. Вона  ознайомила студентів з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними випадками правопорушень серед молоді, на прикладах з життя показала, які наслідки можуть мати звичайні пустощі та як вони впливають на подальше життя молодих людей.