Екзамен успішно здано!

ВСП "Технолого-екомомічний фаховий коледж БНАУ" згідно наказу 384 від 10 грудня 2021 року "Про організацію та проведення заходів з питань безпеки життєдіяльності". Комісією у складі: Шлапак Л.С., Мидловець М.В., Чала І.Т. перевірили знання з загальної інструкції з пожежної та техногенної безпеки у технічних працівників. Дякую Вам за відповідальну роботу!