Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

- завантажити