Економічне відділення

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Спеціальність 051 Економіка та Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок