Доступ до публічної інформації

Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім?я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту: 

Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 25/2, 09100.

телефон: (04563) 5-35-67

телефон/факс: (04563) 5-15-46

електронна пошта: mcollege@magnus.kiev.ua

                                   priymal@magnus.kiev.ua