Часопис циклової комісії природничо-математичних дисциплін!

ЧАСОПИС ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Подія наступна…

"Немає нічого більш впорядкованішого, ніж природа. Творіння природи досконаліше творінь мистецтва."

Цицерон

  У ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ" у групі КД-11 було проведено заняття з навчальної дисципліни "Біологія і екологія" на тему "Життєві форми тварин і рослин як адаптації до середовища мешкання. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі". Викладач Семенюта Н.А.

   Під час заняття студенти розширили свої знання про закономірності формування адаптації у тварин і рослин до середовищ їх існування, встановили зв'язок між життєвою формою організму та умов середовища.