Бібліотека

 

Колектив бібліотеки Технолого-економічного коледжу БНАУ

 

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Категорія, посада, структурний підрозділ

1

Кофанова

Ольга

В’ячеславівна

Працює в бібліотеці з 2002 року.

Завідувачка бібліотеки з 2006 року.

Провідний бібліотекар.

Освіта – вища.

2

Костенко

Наталія

Миколаївна

Провідний бібліотекар. Працівник читального залу.

Працює в бібліотеці з 2007 року.

Освіта – вища.

3

Осіпова

Людмила

Іванівна

Бібліотекар. Працівник студентського абонементу.

Здійснює ведення бази даних «Бібліограф» та «Парус-регіони» (нормативно-правова база).

Працює в бібліотеці з 1977 року.

Освіта – середня.

4

Джвареліа

Ірина

Іванівна

Бібліотекар. Працівник студентського абонементу та філії в жіночому гуртожитку.

Працює в бібліотеці з 2005 року.

Освіта – базова.

 

Загальна інформація

       Бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людського знання, вона забезпечує потреби  навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу студентам в опануванні знаннями, виховує бажання розширювати обсяг  знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає  розуміти  їх, користуватися ними, виховує творчого читача.

       Основними завданнями бібліотеки є: 

 1. Реалізація державної політики в галузі  освіти, розвитку навчально-виховного процесу.
 2. Сприяти загальному розвитку особистості, її здібностей, як до засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення.
 3. Розвивати інформаційні і соціальні навички у студентів
 4. Виховувати загальну культуру національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.
 5. Виховувати у студентів інформаційну культуру, культуру читання.
 6. Формувати вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом.
 7. Розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси студентів
 8. Сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм.
 9. Забезпечити ріст професійної компетентності педагогічних кадрів.
 10. Сприяти за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи самоосвіті студентів і педагогів.
 11. Забезпечити їх літературою для  задоволення їхніх соціальних і культурних потреб.

Бібліотечне обслуговування: 

       Обслуговування читачів проводиться на абонементі бібліотеки, читальному залі та у філії гуртожитку коледжу №2.

       Книговидача бібліотеки, що становить 206209 примірників та число відвідувачів 95195 за рік залежить від активізації читачів засобами масової та  наочної пропаганди книги. 

       На початку навчального року підручники та учбові посібники видавалися заздалегідь підготовленими комплектами, що сприяло швидкому забезпеченню студентів  літературою.

       З метою виявлення боржників проводиться щоквартальний аналіз читацьких формулярів, результати якого обговорюються на зборах груп кураторів з метою активізації читання в групі художньої, наукової, науково-популярної, довідкової   та іншої літератури.

       Активізації читачів сприяли різноманітні заходи, що проводилися бібліотекою на протязі  навчального року. В бібліотеці діє клуб “Цікаві зустрічі”. Засідання клубу проводяться щомісячно. Проведені відкриті засідання клубу на тему: „Пісні, як люди, мріють і живуть" зустріч з відомим білоцерківським поет-піснярем А.І. Кульчицьким. 19 лютого в рамках чергового засідання клубу було проведено тематичний альманах "Тарас Шевченко - дзвінка світова наша слава".

       Бібліотека разом з кураторами груп проводить виховні години та тематичні вечори на таку тематику:

 • "Велична й трагічна історія пісні-гімну "Ще не вмерла Україна";
 • "Благородно тільки те, що безкорисне";
 • "Наш край богат на церкви і храми, що нам трапляються шляхами";
 • "Справжні творці урожаю";
 • "З книгою жити - з добром дружити".

       На базі бібліотеки діє клуб „Дебати”, мета якого розвивати вміння відстоювати власну думку, вміння вислухати опонента, вести дискусію на науковому рівні. Тематика засідань завжди цікава та актуальна.

       Бібліотека провела тематичний вечір "Відкриваймо духовні острови" (рік української першої книги).

       Обов’язково на кожному масовому заході був бібліографічний огляд та виставка книг.

       План проведення масових заходів узгоджений з єдиним планом виховної роботи  коледжу.

       На базі гуртожитку №2 разом з музеєм народного побуту Київщини коледжу було проведено фолькльорне свято "Доля дівоча".

       Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення. Інформаційно - масові заходи. Впровадження нових технологій

       Робота бібліотеки спрямована на допомогу в організації навчально-виховного процесу. Інформування викладачів про новинки літератури. Щомісячно проводяться відкриті перегляди нових надходжень літератури на відділеннях, оформляються виставки нової літератури. Інформацію про нові надходження  в бібліотеку читачі отримують з щомісячного списку "Нові надходження", який випускається бібліотекою і надходить в учительську, методичний кабінет, гуртожитки та на сайт коледжу.

       В бібліотеці оформлені постійно діючі книжкові виставки  „Новини книжкового світу”, „Куточок спеціаліста”, а також екран-довідник „Правильно говоримо українською”.
       Абонентами індивідуальної інформації являються викладачі та спеціалісти Білоцерківського технолого-економічного коледжу. Бібліотечними працівниками постійно проводиться вивчення інформаційних потреб і запитів читачів.

       На допомогу навчальному процесу регулярно складаються рекомендаційні списки літератури:

 • "На допомогу студентам-дипломникам,"
 • "Як нівчитися складати іспити",
 • "Основи інформаційної культури - студентам” та інші.

       Рекомендаційні списки для ознайомлення з історією рідного краю:

 • "Віртуальна подорож пам'ятками архітектури",
 • "Біла Церква - шлях крізь віки" та інші.

       Усні тематичні довідки видаються читачам при роботі над курсовими та дипломними проектами, рефератами, а також викладачам при підготовці до виховних годин, виступів на педрадах та метод об’єднаннях.
       Кожного навчального року з студентами І курсів  денної та заочної форми навчання проводяться бесіди про правильне користування бібліотекою, читальним залом та їх типовими правилами. Для формування системи бібліотечно-бібліографічних знань у студентів проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття:
“Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки”, "Довідково-бібліографічний фонд”.

       З 1 вересня з усіма студентами І курсу проведено уроки "Основи інформаційної культури", включаючи правила користування сторінкою бібліотеки на сайті коледжу.

       В читальному залі створено умови для написання студентами ІV курсів курсових та дипломних робіт, а також щоденників-звітів.

       Велика увага в бібліотеці приділяється книжково-ілюстративним тематичним виставкам до знаменних і пам’ятних дат:

       В бібліотеці було оформлено 25 тематичних виставок:

 • "Не правда родить мову, а мова родить правду (до дня української писемності та мови);
 • "Кожному мила своя сторона" (до дня Соборності України);
 • "2013 рік - європейський рік громадян";
 • "Шевченківський день";
 • "Всесвітній день здоров'я";
 • "145 років від дня написання "Злочин і кара" Достоєвського Ф.М.".

       Дійовою формою пропаганди книги являються "Дні інформації", "Дні спеціаліста" (відділень), які проводяться бібліотекою.

       Обов’язковою вимогою часу є підключення комп’ютерів бібліотеки до локальної мережі та мережі Інтернет. Це розширює можливості інформаційного забезпечення, дає змогу більш ефективно користуватись інформаційно-пошуковими системами. Бібліотека продовжує роботу зі створення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи. Виходячи з власних потреб, фінансових можливостей, а також на основі вивчення ринку програмного забезпечення для бібліотечних установ, бібліотека коледжу зупинила свій вибір на програмному забезпеченні “Бібліограф" (розробник ПП “Політек-Софт” м.Київ).

       Це пояснюється, перш за все, тим, що:

 • “Бібліограф” є системою нового покоління, українським програмним продуктом, що забезпечує зручність обслуговування її на етапі запровадження;
 • розроблювач забезпечує супровід “Бібліографа”, навчання працівників бібліотеки роботи з системою, що має велике значення для організаційно-адміністративного управління процесом її запровадження;
 • “Бібліограф” підтримує стандарти електронної каталогізації.

       Програма “Бібліограф” складається з 3-х пакетів:

 • “Бібліограф-Каталог”
 • “Бібліограф-Пошук”
 • “Бібліограф-Читач”.

       Об'єм електронного каталогу - 47844 одиниць записів.

       В бібліотеці діє автоматизована нормативно-правова база "Парус-регіони", яка щоденно поповнюється через мережу інтернет.

       В читальному залі створений електронний варіант картотеки газетно-журнальних статтей. Об'єм картотеки - 2975 одиниць записів, а також 112 електронних версій навчальних посібників, розроблених викладачами.

       На допомогу студентам та викладачам для користування базою "Бібліограф" в читальному залі на один із комп'ютерів було завантажено програму "Бібліограф-Пошук", яка дасть змогу знайти будь-яке видання або статтю у електронному каталозі.

       На сайті коледжу створена бібліотечна сторінка. Кожний місяць дана сторінка поповнюється статтями, що присвячені святам, знаменно-пам'ятним датам; доповнюються розділи "Методичні рекомендації", "Нові надходження", "Періодичні видання". Доступ до розділу "Електронна бібліотека" можливий тільки після реєстрації на сайті коледжу.

       Формування та збереження фонду

       Комплектування фонду проводиться згідно потреб навчального закладу. Працівниками бібліотеки проводиться щорічний перегляд забезпеченості бібліотеки  коледжу навчальною літературою. Це дає можливість визначити яку літературу потрібно придбати і в якій кількості. При комплектуванні також враховуються зміни в навчальній програмі.

       Проводиться регулярне ознайомлення викладачів-предметників та голів предметних  комісій з каталогами видавництв. Питання про придбання необхідної літератури виноситься на засідання бібліотечної Ради.

       Формування фонду здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також надаються безкоштовно загальноосвітні підручники за нашим замовленням  через районний відділ освіти. Головним джерелом комплектування фонду на навчальну сільсь­когосподарську та методичну літературу являється Немішаєвський навчально-методичний центр. Доукомплектування фонду бібліотеки здійсняється через різні видавництва ("Кондор", "Каравела", "КНЕУ", "Ліра", "Університетська книга" та ін.). В 2014 році бібліотека здійснила замовлення на 78 назв періодичних видань. На комплектування книжкового фонду бібліотеки в 2013 році було використано  20182 грн. 46 коп.  і отримано 300 примірників.

       Загальний книжковий фонд становить 56033 примірників.
       Облік книг в бібліотеці здійснюється по інвентарній книзі, книзі сумарного обліку, всі частини якої звіряються з бухгалтерією   коледжу. Реєстрація підручників також проводиться за допомогою картотеки забезпеченості підручниками. Ведеться також реєстраційна картотека періодики.

       Література в бібліотеку придбана за рахунок  власних коштів  коледжу.
       Виділення коштів на придбання літератури проводиться розпорядженням дирекції  колледжу.
       Весь книжковий фонд бібліотеки та система каталогів переведені на УДК. Фонд підручників в бібліотеці розділений за таким принципом:

 • підручники з загальноосвітніх дисциплін;
 • підручники зі спеціальності “ Зберігання, консервуваня та переробка м’яса”;
 • підручники зі спеціальності "Ветеринарна медицина";
 • підручники зі спеціальності “ Зберігання, консервуваня та переробка молока”;
 • підручники зі спеціальності “Зберігання, консервуваня та переробка плодів і овочів”;
 • підручники зі спеціальності “Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок”;
 • підручники з економічних дисциплін для спеціальностей “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Комерційна діяльність”;
 • підручники зі спеціальності "Інформаційна діяльність підприємств";
 • художня та довідкова література.

       Весь книжковий фонд бібліотеки оформлений поличковими роздільниками з шифром та назвою розділу, окремо виділений фонд художньої літератури.
       Фонд журналів поточного року розставлений в алфавітному порядку, фонд журналів минулих років в алфавітно-хронологічному порядку.

       Перевірка фонду з метою виявлення застарілої літератури проводиться кожні півроку членами бібліотечної Ради. В грудні 2010 року була проведена інвентарізація бібліотечного фонду. Весь фонд розміщено на стелажах. Приміщення бібліотеки відповідає умовам збереження фонду.

       Щомісячно проводяться санітарні дні,  знепилення фонду. З метою збереження фонду здійснюється ремонт книг. До цієї роботи залучаються студенти  коледжу.

       Всі працівники ознайомлені з інструкцією з охорони праці.

       Наукова обробка документів. Система каталогів

       Бібліотека коледжу, як науковий, навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ ВНЗ своїми головними завданнями ставить забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу в коледжі, формування максимального ресурсного потенціалу, повноцінне і якісне обслуговування викладачів і студентів, оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.
       Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, художніми виданнями. Бібліотека оперативно виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік фонду.
       Бібліотека створює і веде систему традиційних каталогів (алфавітний, предметний) та електронних бібліотечних каталогів і картотек (газетно-журнальних статей, правових, літературознавчих, сценаріїв та краєзнавчих)

       Науково-методична та видавнича діяльність

       Електронні версії повних текстів підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін - це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього. В коледжі ще не створено поліграфічний центр, але підручники, методичні вказівки написані викладачами широко використовуються в роботі бібліотеки. Немішаєвським методичним центром видано 10 підручників наших викладачів. В фонді бібліотеки зайняли гідне місце 420 методичних розробок викладачів з різних дисциплін.

       Форми методичного забезпечення різні - електронний підручник, методичне забезпечення самостійного вивчення, практичні роботи, методичні вказівки до написання курсових та дипломних робіт, словники, опорні конспекти. У фонді бібліотеки є електронні варіанти підручників та методичне забезпечення на компакт-дисках та дискетах.

       Накопичення інформації в усіх формах і на носіях усіх типів - первинна базова ланка діяльності бібліотечних та інформаційних служб на сучасному етапі. Без широкого й оперативного інформаційного забезпечення неможливий достатній рівень освіти і науки. Використання навчального матеріалу на електронних носіях має необмежені можливості і незамінне в організації самостійного вивчення дисциплін, що є однією з умов дистанційного навчання, яке, очевидно, найближчим часом буде запроваджено в коледжі. Для запровадження дистанційної освіти у коледжі створюються необхідні передумови.