8 способів подолання невизнаеченості

Подолання невизначеності під час карантину

Життя людини в сучасному суспільстві передбачає її існування і розвиток в умовах крайньої невизначеності. Нестабільність економічних, політичних і соціальних умов породжує труднощі щодо орієнтування людини в навколишньому соціальному світі, а також щодо прогнозування свого майбутнього, особливо під час всесвітньої пандемії та ізоляції. Ставлення людини до невизначеності може бути толерантним та інтолерантним.

Під толерантним невизначеність сприймають як неминучість, людина готова до адаптації. Толерантну до невизначеності особистість характеризують позитивним ставленням до проблем, здібностями витримувати напруження, пов’язане з протиріччям, двозначністю, проблемністю ситуацій, готовністю до ризику, умінням діяти і приймати рішення в ситуаціях невизначеності.

Інтолерантне – негативне ставлення до невизначеності, що супроводжують емоційні стани тривожності, афекту та проявляється на поведінковому рівні як залежність від соціального оточення. Інтолерантна особистість демонструє негативне ставлення до невизначеності: виявляє ознаки внутрішнього напруження, дискомфорту під час необхідності здійснити вибір, прагне позбутися негативних емоцій.

8 способів подолання невизначеності

  • 1-відмова від ілюзії стабільності й однозначності світу
  • 2 – прийняття невизначеності як однієї з характеристик сучасного світу
  • 3 – позитивне ставлення до ситуацій невизначеності
  • 4 – рефлексія думок, почуттів, мотивів у неоднозначних складних ситуаціях
  • 5 – рефлексивне осмислення отриманого результату та його значення
  • 6 – прийняття осмисленого рішення й рішучість діяти або воля до дії
  • 7 – пошук нових джерел інформації для вирішення складних проблем
  • 8 – почуття довіри до себе у вирішенні складної невизначеної ситуації